Om mittLØTEN.no

 

mittLØTEN.no er en gratis avis med fokus på lokale saker og tilbud fra forretninger i Løten.

Avisa trykkes i 11.000 ekseplarer og distribueres i Løten og nærområdet.

Avisa kommer ut i papir og digitalt på web og mobil.

© 2013 by Eckhoffs AS. All rights reserved.